KivaaTekemistä.fi -sivuston käyttöehdot

KivaaTekemistä.fi -sivusto on Sarimedia Oy:n omaisuutta. Sarimedia ei vastaa tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai ajantasaisuudesta, mutta pyrkii päivittämään kohdetietoja huolellisesti. Sarimedia ei vastaa sivustolta pois johtavien linkitettyjen sivustojen tietojen oikeellisuudesta.

Sivuston käyttäjä ja muu kuin Sarimedia Oy:n valtuuttama sitoutuu olemaan kopioimatta sivuston sisältöä ja käyttämättä sitä muuten kaupallisiin tarkoituksiin ilman eri sopimusta Sarimedia Oy:n kanssa.

Sarimedia ei vastaa sivuston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä haitoista ja vahingoista käyttäjille, sivustolla mainituille kohteille, kohdeyrityksille tai kolmansille osapuolille. Sarimedia ei vastaa sivustolla mainittujen tai suositeltujen kohteiden ja niihin matkustamisen turvallisuudesta eri kävijäryhmille.

Sarimedia pidättää oikeuden päättää sivustolla esitettävästä kohde- ja muusta sisällöstä. Sarimedia sitoutuu poistamaan virheellisiksi osoitetut asiatiedot, ellei niitä katsota mielipiteen ilmaisuun liittyväksi sisällöksi. Sarimedia ei vastaa ulkopuolisten sivustolla tai sivustoon liittyvillä blogi-, Facebook- tai vastaavilla sivuilla julkaisemasta sisällöstä.

Sivuston journalistisessa sisällössä, kuten muuhun kuin mainonnan piiriin kuuluvissa artikkeleissa ja kohdeuutisissa, Sarimedia noudattaa hyvää journalistista tapaa. Artikkeleissa, jotka tehdään osana asiakaskampanjaa, tuodaan esiin asiakkuus, yhteistyökumppanuus tai asiakkaan maksama medianäkyvyys (yleensä artikkelin lopussa). Myös nämä artikkelit Sarimedia Oy tekee itsenäisesti pääasiassa omiin kokemuksiin tai haastatteluihin perustuen.

Mahdolliset sivuston käyttöehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Suomen lain mukaan paikallisessa käräjäoikeudessa, yritysten kyseessä ollen Tuusulan käräjäoikeudessa.

Evästeet ja sivuston kävijätilastointi

Google Analytics

Verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua sekä siihen kuuluvaa kohderyhmätieto- ja aihepiiriraportointia. Palvelu kerää tietoa cookie- eli evästetiedostojen avulla. Tiedot sisältävät mm. käyttäjän IP-osoitteen, tietoa käytetystä käyttöjärjestelmästä ja selaimesta sekä tietoa siitä miten sivustoa käytetään. IP-osoite anonymisoidaan Googlen toimesta heti kun teknisesti mahdollista. Täyttä IP-soitetta ei missään vaiheessa tallenneta palvelimelle.

Google Analytics -palvelun keräämiä Googlen ja kolmannen osapuolen Googlelle tarjoamia yleisötietoja (ikäryhmä, sukupuoli, aihepiirit) käytetään sivuston kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää verkkomarkkinoinnin kohdentamiseen. Palvelu tallentaa tiedot anonyymissä muodossa, eikä niitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.  

Jos et halua että sinulle näytettäviä mainoksia kustomoidaan vierailemiesi sivustojen perusteella, voit muuttaa mainosasetuksiasi täältä. Mikäli haluat estää kaiken kävijätiedon lähetyksen Google Analytics -palvelulle kaikilla käyttämilläsi sivustoilla, voit asentaa selaimeesi lähetyksen estävän lisäosan.

 

Rekisteriselosteet

Rekisteriseloste : Asiakas- ja käyttäjärekisteri verkkoportaalitoiminnassa

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä:

Sarimedia Oy; käyntios. Amerintie 1, Tuusula; postios. Laiduntie 26 B, 04300 Tuusula; puh. 0400 468 174; sähköposti: etunimi(a)kivaatekemista.fi; Y-tunnus: 2521883-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Henri Elo

Rekisterin nimi:

Asiakas- ja käyttäjärekisteri verkkoportaalitoiminnassa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteri on perustettu kohteiden esittämiseen verkkopalveluissa ja siihen liittyvän viestinnän hoitamiseksi, palveluun liittyvien asiakassuhteiden hoitamiseksi sekä sähköpostikirjettä ja kilpailuja varten.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika:

Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ottaen huomioon Sarimedian liiketoimintatarpeet, pääasiallisesti 10 vuoden ajan osapuolten välisestä viimeisestä aktiivisesta liiketoimintatapahtumasta lukien.

Kohdetiedot poistetaan rekisteristä joko asiakassuhteen päättyessä pysyvästi, saadessamme pyynnön kohteen poistamisesta tai saadessamme ilmoituksen kohteen sulkemisesta. 

Säännönmukaiset tietolähteet:

KivaaTekemistä.fi -palvelun käyntikohteista tiedot saadaan omatoimisesti keräämällä tai kohteen tai muun tahon ilmoittaessa kohteen palveluun. Kohdetieto on pääosin yritystietoa, mutta se voi sisältää myös henkilötietoa esimerkiksi yhteyshenkilöiden osalta.

Asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti asiakassuhteen syntyessä, asiakkaan liittyessä sähköpostilistalle tai asiakkaan osallistuessa kilpailuun.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot suojataan nykyaikaisin tietoteknisin menetelmin organisaation ulkopuolisilta.  Tietoihin on pääsy vain Sarimedia Oy:n johdolla, työntekijöillä ja yrityksen valtuuttamilla palveluntarjoajilla.

Palvelimet ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta. 

Automaattinen päätöksenteko:

Rekisteröityihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa. 

Rekisteröidyn oikeudet: 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua tai poistamista. Omien tietojen tarkastaminen on maksutonta, jos siitä, kun edellisen kerran sait rekisterin tiedot tarkastettavaksesi, on kulunut aikaa yli vuosi. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä ja oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Rekisteriseloste : Kivaa Tekemistä -uutiskirjerekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä:

Sarimedia Oy; käyntios. Amerintie 1, Tuusula; postios. Laiduntie 26 B, 04300 Tuusula; puh. 0400 468 174; sähköposti: etunimi(a)kivaatekemista.fi; Y-tunnus: 2521883-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Henri Elo

Rekisterin nimi:

Kivaa Tekemistä -uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteri on perustettu palveluun liittyvän viestinnän ja markkinoinnin sähköiseen toimittamiseen. Uutiskirjeen kautta palvelun asiakkaita informoidaan palvelun sisällöstä ja sitä koskevista muutoksista. 

Kirjeen kautta saatavan tilastotiedon avulla pyritään parantamaan kirjeen ja KivaaTekemistä-palvelun sisältöä. 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää rekisteröidystä pääsääntöisesti vain sähköpostiosoitteen. Rekisteri voi kuitenkin sisältää myös seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, yritys, titteli, IP-osoite josta kirjeen tilaus on vastaanotettu.

Lisäksi rekisteri voi sisältää tietoa siitä, milloin ja missä yhteydessä kontakti on lisätty rekisteriin ja miten rekisteröity käyttää kirjettä (kirjeen avaaminen ja sen sisältämien linkkien klikkaaminen). 

Tietojen säilytysaika:

Jokainen uutiskirje sisältää linkin tilauksen peruuttamiseen. Tämän jälkeen kyseiselle henkilölle ei enää lähetetä kyseiselle postituslistalle kuuluvia markkinointiviestejä. Tilausten peruuttaneiden tiedot poistetaan postituslistalta noin 1 vuoden välein. 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteri sisältää yhteyshenkilötietoja niistä kohteista, jotka on lisätty tai ilmoitettu KivaaTekemistä.fi-hakupalveluun. Kohteet ovat pääsääntöisesti muita kuin luonnollisia henkilöitä, esimerkiksi käynti-, shoppailu- tai huvituskohteita.

Rekisteri sisältää myös asiakaskontakteja, koska uutiskirjesisältö kuuluu heille tarjottavaan palveluun. Lisäksi rekisteriin voidaan lisätä yhteistyökumppaneita, potentiaalisia asiakkaita tai muita tahoja, joilta on saatu suostumus uutiskirjeen tilaamiseen.

Rekisteriin on mahdollista liittyä myös verkkosivustollamme olevalla uutiskirjeen tilauslomakkeella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot suojataan nykyaikaisin tietoteknisin menetelmin organisaation ulkopuolisilta.  Tietoihin on pääsy vain Sarimedia Oy:n johdolla, työntekijöillä ja yrityksen valtuuttamilla palveluntarjoajilla.

Palvelimet ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa joissa on kulunvalvonta. 

Automaattinen päätöksenteko:

Rekisteröityihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa. 

Rekisteröidyn oikeudet: 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua tai poistamista. Omien tietojen tarkastaminen on maksutonta, jos siitä, kun edellisen kerran sait rekisterin tiedot tarkastettavaksesi, on kulunut aikaa yli vuosi. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä ja oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.